Stein-og-grus

Masser og uorganisk materiale

Masser og uorganisk materiale.

Betong
Betong uten armeringsjern

Betong uten armeringsjern som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

Betong
Betong med armeringsjern

Armert betong som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

Stein-og-grus
Rene masser

Jord, stein, grus, betong og andre bygningsmaterialer som ikke overskrider normverdiene i forurensningsforskriften, kapittel 2, vedlegg 1.