fluorescent-tubes-and-energy-saving-bulbs

Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

Det er to isolasjonsskumtyper som vil inneholde vesentlige mengder restblåsemiddel (KFK og HKFK) når det skal kasseres: Stivt skum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS). PUR-skum finnes typisk i eldre garasjeporter (leddporter) og fryse-/kjølerom, og som isolasjon i campingbiler. XPS-plater finnes typisk som isolasjon under bygg, veier, og lignende.

Polyuretanskum-PUR-skum-1060x350

Innsamling

Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK er farlig avfall. Skal samles inn separat som egen avfallstype og deklareres. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Deretter sendes det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
  • Garasjeporter og isolasjonspaneler i fryse-/kjølerom med PUR-skum fra perioden 1960-2002
  • Isolasjonsplater av XPS
Skal ikke inneholde:
  • Annet avfall