Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Small household appliances
languagenoen

Små husholdningsapparater

Støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykejern, brødristere, barbermaskiner, ur og andre apparater av lignende art og størrelse.

Innsamling

Småelektronikk samles i bur eller pallekarm og transporteres til godkjent behandlingsanlegg. Avfallet må håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes.

Gjenvinning

Stål, metaller og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes som råvarer i nye produkter. EE-avfall kan også inneholde komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Farlig avfall sluttbehandles (energigjenvinnes i forbrenningsanlegg) eller deponeres.

Behandling

På mottaket foretas visuell mottakskontroll og utsortering før avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter blir sendt til sanering, mens metall og andre komponenter som kan gjenvinnes leveres til materialgjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:

 • Støvsugere og andre rengjøringsapparater
 • Strykejern
 • Brødristere
 • Barbermaskiner
 • Klokker/ur
 • Kaffetraktere
 • Vannkokere
 • Frittstående varmeovner

Skal ikke inneholde:

 • Emballasje
 • Batterier
 • Lyskilder
 • Andre typer EE-avfall
 • Annet avfall