Dekk Dekk

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg.

Kan inneholde:
Bildekk
Traktordekk
Lastebildekk
Anleggsmaskindekk
Skal ikke inneholde:
Transportbånd
Gummibelter fra maskiner
Skytematter
Gummigranulat
Blandet gummiavfall
Andre avfallstyper

Innsamling

Dekk hentes vanligvis i lift- eller krokcontainer.

Gjenvinning

Noen dekk blir regummiert og brukt om igjen som dekk. Å bruke dekk som skytematter er en vanlig form for gjenbruk. Dekk blir også i stort omfang kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål (støyvoller). Granulerte dekk kan også bli til underlag på idrettsbaner og lekeplasser eller blandes i ny asfalt. Dekkene kan også erstatte fossile energibærere i industrien og brukes som brensel i sementovner, som erstatning for kull.

Behandling

Hele dekk leveres til sentralmottak for sortering, kverning, mellomlagring og videre transport.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide