Hvor ofte skal fettutskilleren tømmes?

Del dette innlegget
Hvor ofte skal fettutskilleren tømmes?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

#RESIRKULERTBLOGGPOST

 

Man skal aldri tømme større mengder fett, som for eksempel frityrfett, i avløpet. Siden temperaturen i avløpsnettet er lavere enn innendørs, stivner fettet og legger seg på innsiden av rørene. Dette fører til store problemer med rør, pumper og renseanlegg, som igjen kan føre til oversvømmelser og forurensning.

Av denne grunn er alle virksomheter som produserer mat eller av annen grunn slipper vegetabilsk eller animalsk fett ut i avløpet, pålagt å ha en fettutskiller som skiller fett og vann, slik at fett ikke slippes videre ut i avløpsnettet sammen med avløpsvannet.

Hvordan fungerer en fettutskiller?

Fett er lettere enn vann, og derfor flyter fettet opp til vannflaten. Selve utskilleren er en tank som er montert på bedriftens avløpssystem, og alt avløpsvann fra bedriften må passere gjennom denne. Når fettholdig vann kommer inn i tanken, flyter fettet opp og legger seg på toppen, mens vannet synker ned og renner videre ut i avløpsnettet.

NB! Det er ikke lov å bruke fettnedbrytende enzymer og mikroorganismer i et avløpssystem med fettutskiller.

 

Tømming og tømmeavtale

Regelmessig tømming og rengjøring er av avgjørende betydning for fettutskillerens effekt. 

Den ansvarlige skal inngå tømmeavtale med et tømmefirma for regelmessig tømming tilpasset behovet. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale. Der det er slamfang, skal tømmeavtalen også omfatte tømming av dette. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppigheten ved behov.

 

Tømmeavtalen skal:

  • Beskrive tømmehyppighet.
  • Inneholde krav om at innsamlet fett og slam skal leveres til godkjent mottak.
  • Beskrive at kommunen skal varsles av tømmefirmaet dersom tømming ikke tillates av virksomheten.
  • Beskrive at tømming skal foretas selv om det ikke bestilles fra virksomheten.

Bedriften skal sende kopi av tømme- og inspeksjonsrapporter til kommunen etter hver tømming.

Renovasjonsselskapene har moderne suge- og spylebiler som raskt, trygt og effektivt tømmer og rengjør fettutskilleranlegg. Har du en avtale med et renovasjonsfirma, tar de seg av alt vedlikehold og papirarbeid, slik at risikoen for uforutsette utgifter som følge av oversvømmelser og forurensende utslipp, minimeres.

Les også: Suge- og spyletjenester

 

Oppsummering

Dersom bedriften din produserer mat eller av annen grunn slipper vegetabilsk eller animalsk fett ut i avløpet, er dere pålagt å ha en fettutskiller. Fettholdig vann skal ikke slippes ut i avløpsnettet. Matolje og fett som havner i avløpet, kan forårsake store skader. 

Hvor ofte fettutskilleren bør tømmes, kan variere fra sted til sted, avhengig av systemets størrelse og lokale avløpsbestemmelser. Som grunnregel skal fettutskilleren tømmes minst 4 ganger per år – og hyppigere dersom fettvolumet overstiger produsentens oppgitte terskelverdi.

 

Franzefoss har døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben etter avtale.

Ønsker du et pristilbud? Kontakt oss her!

 

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!