Hvordan deklarerer du farlig avfall?

Del dette innlegget
Hvordan deklarerer du farlig avfall?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

For at gjenvinningsmottak skal ta imot det farlige avfallet ditt, må det deklareres. Det gjør du på avfallsdeklarering.no. Der fyller du ut et deklareringsskjema med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper.

Avfallsdeklarering består av flere moduler. Fremgangsmåten for deklarering er som følger:

 1. Daglig leder eller administrerende direktør logger seg inn i Altinn og delegerer Altinn-rollen ‘Energi, miljø og klima’ til den personen i virksomheten som skal være administrator.

 2. Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:

  Opprette bedriftsprofil
  Opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)

 3. Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere.

Administrasjonsmodulen inneholder opplysninger om virksomheten, som f.eks. organisasjonsnummer og hvem i bedriften som skal bruke tjenesten. Dersom virksomheten din har flere forretningssteder eller driver innen flere bransjer, og dere har mer enn ett organisasjonsnummer, skal du bruke underenhetsnummeret i deklareringsskjemaet.

De i virksomheten som er registrert som brukere av avfallsdeklareringen, kan deklarere farlig avfall i deklarasjonsmodulen. Der har du også oversikt over påbegynte, sendte og ferdige deklarasjoner. Du kan endre eller tilbakekalle en deklarasjon helt til mottaket har avsluttet kontrollen av deklarasjonen.

 

Last ned veileder for deklarering

 

Hvordan velger du riktig samarbeidspartner for håndtering av farlig avfall?

Når du skal velge en samarbeidspartner til å hjelpe deg med det farlige avfallet virksomheten din har, er det noen kjennetegn du bør se etter, og noen viktige spørsmål du bør stille.

 • Er tjenestene deres i henhold til forskrifter og lovverk?
 • Har de alt av sertifiseringer og tillatelser som trengs for å håndtere det farlige avfallet?
 • Kan de bistå deg med rådgivning og kartlegging?
 • Kan de hjelpe deg med å identifisere hvilke typer farlig avfall virksomheten din produserer?
 • Kan de hjelpe deg med innsamling og oppbevaring av farlig avfall?
 • Hvor mye av jobben med det farlige avfallet tar de seg av?
 • I hvor stor grad blir transporten av farlig avfall tilpasset dine behov som kunde?
 • Hvor lett tilgjengelig er de, f.eks. når et akutt behov oppstår
 • Hva skjer med avfallet etter at det har kommet inn på godkjent gjenvinningsanlegg?

Samarbeidspartneren du velger, skal gjøre deg trygg på at du får all den hjelp og informasjon du trenger for å håndtere og transportere virksomhetens farlige avfall i samsvar med alle gjeldende lover og regler.

 

Les også: Kjenner du til de nye sorteringskravene?

 

Slik bistår Franzefoss

For å være helt trygg på at deklareringsskjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler, kan du gi Franzefoss fullmakt til at vi kan deklarere på vegne av deg. Da gir du oss fullmakt mellom steg 2 og 3 i fremgangsmåten beskrevet ovenfor.

Etter at avfallet er levert og mottaksanlegget har gått gjennom og sjekket at det du leverte, samsvarer med det deklarasjonen sier, blir deklarasjonen satt i karantene noen dager. Da sendes den inn og loggføres på avfallsdeklarering.no. Dette er bedriftens bevis og dokumentasjon på at avfallet er håndtert på riktig måte.

Kontakt Franzefoss Gjenvinning

Del dette innlegget