PappOGpapir

Papir, papp og kartong

Papir, papp og kartong.

Papir
Kontorpapir

Det meste av papir kan gjenvinnes. Ved store mengder av en spesiell type papir kan det være hensiktsmessig med en egen sortering av denne typen papir.

papp
Papp

Bølgepapp, pappemballasje og brunt papir. Dette skal være tørt og rent.

PappOGpapir
Blandet papir, papp og kartong

Mikset fraksjon. Dette skal være tørt og rent.