Papp

Papir, papp og kartong

Papir, papp og kartong.

Papp
Bølgepapp

Bølgepapp er emballasje som brukes til innpakning av alt fra møbler, hvitevarer og matvarer, til flytteesker. Dette skal være tørt og rent.

Papp
Blandet papir, papp og kartong

Det meste av papp og papir kan gjenvinnes. Dette skal være tørt og rent.

Papir
Trykkeripapir

Papir fra virksomheter som produserer papir eller som makulerer store mengder hvitt papir