Bølgepapp

Bølgepapp er emballasje som brukes til innpakning av alt fra møbler, hvitevarer og matvarer, til flytteesker. Dette skal være tørt og rent.

Her finner du informasjon om avfallstypen bølgepapp. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering.

 

Last ned og skriv ut:

Plakat bølgepapp

Kan inneholde

Transportemballasje
Flytteesker
Pappesker til å transportere for eksempel møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær, mat og drikkevarer

Skal ikke inneholde

Brunt papir
Stroppebånd
Laminater og produkter som inneholder plast

Emballasjekartong som er brukt til å emballere frokostblandinger, egg, pizza, sko og lignende
Aviser, tidsskrifter, ukeblader og reklame
Brevpapir, konvolutter, kopipapir, datalister
Drikkekartong, eggkartong
Våt bølgepapp
Annet avfall

Innsamling

Hentes i komprimatorer, beholdere og containere.

Gjenvinning

Bølgepapp gjenvinnes til ny papp.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og eventuelt utsortering før pappen presses i baller.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web