Papir til makulering

Makulering av sensitive og konfidensielle dokumenter.

Her finner du informasjon om avfallstypen papir til makulering 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering.

 

Last ned og skriv ut:

Plakat papir til makulering 

 

Avfallsstoffnummer: 1261

Kan inneholde

Papir som skal makuleres

Skal ikke inneholde

Trykksaker (aviser og blader)
Papp og kartong
Plastlommer og permer
Annet avfall

Innsamling

Det benyttes spesielle beholdere merket med "sikkerhetsmakulering", som er utstyrt med innkastslisse og låst med nummererte sikkerhetsplomber. Vi benytter kun klarert personale, og makuleringen foregår inne i en låst og videoovervåket lagercontainer på vårt anlegg, innen utgangen av påfølgende arbeidsdag.

Gjenvinning

Makulert papir leveres som råstoff til ny papirproduksjon.

Behandling

Det som skal makuleres blir krysskuttet i en makuleringsmaskin som tilfredsstiller sikkerhetsnivå P-3 i DIN 66 399 for sensitive og konfidensielle dokumenter.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web