Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Large household appliances
languagenoen

Store husholdningsapparater

Kuldemøbler og andre store husholdningsapparater som komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg og andre apparater av lignende art og størrelse.

Innsamling

Pallebur eller containere. Hentes vanligvis i containere for lift- eller krokbil. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Gjenvinning

Deler av EE-avfallet gjenvinnes som råvarer i nye produkter, og enkelte komponenter kan gjenbrukes i nye produkter. EE-avfall inneholder også komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Farlig avfall sluttbehandles (energigjenvinnes i forbrenningsanlegg eller deponeres).

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og utsortering før avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter blir sendt til sanering, mens metall og andre komponenter som kan gjenvinnes leveres til materialgjenvinning.

Eksempler:

  • Komfyrer og mikrobølgeovner
  • Vaskemaskiner
  • Kjøleskap og frysere
  • Airconditioning-anlegg og varmepumper

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Andre typer EE-avfall
  • Annet avfall