Eide

Knutadalen 159, 5363 Ågotnes, Norge

Vis i kart

Om anlegget

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide behandler blant annet mud, kaks og oljeholdig vann fra oljeindustrien i Nordsjøen.

Eide ligger strategisk plassert mellom viktige baser som Dusavik, Tananger og Mongstad. Anlegget har egen kai der kunden kan levere avfallet direkte. Dermed unngår vi unødvendig transport både på vei og til sjøs, og reduserer risikoen for uønskede hendelser med tanke på helse, miljø og sikkerhet og utslipp til ytre miljø.

Anlegget gjenvinner olje fra mud og kaks i en termisk prosess, som delvis varmes opp med anleggets egenproduserte olje. Den resterende oljen selger Franzefoss til godkjente bedrifter som bruker den som energibærer.

Anlegget behandler også forurenset vann. Etter behandling i det kjemiske og biologiske vannrenseanlegget blir vannet så rent at det kan tilbakeføres til naturen igjen, som i dette tilfellet er sjøen.

Etter at olje og vann er gjenvunnet fra borekaksen, blir det gjenværende tørrstoffet kjørt til anleggets eget deponi. Deponiet et tidligere pukkuttak, og tørrstoffet gjør at området blir tilbakeført til den naturlige typografien som var før pukkdriften startet. Det gjør at vi har en meget miljøvennlig nedstrømsløsning på Eide.

Telefon

56 33 67 67

Mandag 07:00-15:00
Tirsdag 07:00-15:00
Onsdag 07:00-15:00
Torsdag 07:00-15:00
Fredag 07:00-15:00
Lørdag Stengt
Søndag Stengt
Andre-Kausland
Andrè Kausland
Regionleder

483 11 840

Send e-post

Krister Turøy web
Krister Turøy
Anleggssjef

402 25 555

Send e-post

Rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring Last ned