Utsortert avfall til forbrenning

Avfall til forbrenning er blandet brennbart avfall som ikke er egnet for utsortering til ombruk eller materialgjenvinning.

Her finner du informasjon om utsortert avfall til forbrenning. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

 

Last ned og skriv ut:

Plakat utsortert avfall til forbrenning

Kan inneholde

Blandet brennbart avfall som ikke er egnet til sortering
Utsorterte avfallsfraksjoner som er egnet for energiutnyttelse

Skal ikke inneholde

Matavfall
Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, etc.)
Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
Dekk
Metaller
Tunge masser (stein, grus, jord, betong, etc.)
Gips
Isolasjon/mineralull
Tauverk, wire og fiskegarn
 Pulver og sterkt støvende avfall
Store enheter større enn 0,5 x 0,5 x 1,0 m

 

Innsamling

Avfallet kan leveres i avfallsbeholdere, komprimator eller kombicontainer.

Gjenvinning

Avfall til forbrenning kjøres direkte til energigjenvinning (brensel til forbrenningsanlegg).

Behandling

Avfallsforbrenning med energiutnyttelse er den mest moderne og miljøvennlige metoden å behandle restavfall som ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for ulike bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web