Kabler og ledninger

Isolerte elektriske ledninger, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignende art.

Her finner du informasjon om avfallstypen kabler og ledninger.

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

 

Last ned og skriv ut:

Plakat kabler og ledninger

Kan inneholde

Alle typer elektriske ledninger og kabler

Skal ikke inneholde

Emballasje
 Annet avfall

Innsamling

Kabler og ledninger samles og leveres i bur eller pall med karmer. Mindre mengder kabler og ledninger kan leveres sammen med blandet EE-avfall. Større mengder kabler og ledninger kan samles i lift- eller krok-container.

Gjenvinning

Metallet gjenvinnes som råvarer til nye produkter, mens plast og andre komponenter energigjenvinnes. Enkelte komponenter i kabler og ledninger kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Farlig avfall sluttbehandles og energigjenvinnes i forbrenningsanlegg eller deponeres.

Behandling

På mottaket foretas visuell mottakskontroll og utsortering før avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter blir sendt til sanering, mens metall og andre komponenter som kan gjenvinnes, leveres til materialgjenvinning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for ulike bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web