Papp Bølgepapp

Bølgepapp er emballasje som brukes til innpakning av alt fra møbler, hvitevarer og matvarer, til flytteesker. To lag papir er limt til et bølget papir, derav navnet bølgepapp.

Kan inneholde:
Transportesker
Flytteesker
Pappesker til å transportere for eksempel møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær, mat og drikkevarer
Skal ikke inneholde:
Våt bølgepapp
Brunt papir
Emballasjekartong som er brukt til å emballere frokostblandinger, egg, pizza, sko og lignende
Aviser, tidsskrifter, ukeblader og reklame
Brevpapir, konvolutter, kopipapir, datalister
Drikkekartong, eggkartong
Papirposer og -sekker
Laminater og produkter som inneholder plast
Stroppebånd
Annet avfall

Innsamling

Hentes i komprimatorer, bur, beholdere og containere.

Gjenvinning

Bølgepapp gjenvinnes til ny papp.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og eventuell utsortering før pappen presses i baller. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide