tungmasser Rene masser

Jord, stein, grus, betong og andre bygningsmaterialer som ikke overskrider normverdiene i forurensningsforskriften, kapittel 2, vedlegg 1. Rene masser må leveres med egenerklæringsskjema for levering av gravemasser og betong. Betong med maling, puss eller fugemasser, glasert tegl og tegl fra piper kan inneholde forurensninger. Det må dokumenteres at slike masser har forurensninger med konsentrasjoner lavere enn normverdier for å defineres som rene. Rene masser som leveres inn uten analyse håndteres i hovedsak som lett forurensende masser. Mottaksanlegget tar analyse av massene.

Kan inneholde:
Ren stein
Ren grus
Ren jord
Ren betong
Skal ikke inneholde:
Forurensede masser
Organisk materiale
Annet avfall som gips, plast og lignende
Annet avfall

Innsamling

5m³ liftcontainer eller direkte opplasting i tippbil/vogntog for direkte utkjøring til gjenbruk.

Behandling

Fyllmassen sjekkes for forurensning og sendes til deponi om ikke annen lokal ordning kan brukes. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide