spraybokser

Spraybokser

Spraybokser med farlig innhold og/eller farlig drivgass, som Halon, KFK-gasser og alle andre typer gasser i trykkbeholdere, inkludert brannslokkingsapparater.

159Franzefoss_Haraldrud-Ill-1000x350

Eksempler:
  • Spraybokser med rester av farlig innhold eller drivgass
Skal ikke inneholde:
  • Annet avfall