Batterier Småbatterier usortert

Blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, for eksempel husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

Kan inneholde:
Knappceller
Lithiumbatterier
NiCd-batterierog andre batterier som inneholder kadmium
Kvikksølvholdige batterier
NiMH-batterier
Skal ikke inneholde:
Annet avfall

Innsamling

Blanding av farlige og ikke-farlige småbatterier må deklareres som farlig avfall. Samles inn i godkjente og egnede enheter. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes.

Behandling

På mottaksanlegget blir batteriene sortert og klargjort for sluttbehandling. Deretter videresendes de til godkjente sluttbehandlingsanlegg for gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide