Smaa_batterier

Småbatterier usortert

Blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, f.eks. husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

151Franzefoss_Haraldrud-Ill-1060x350

Innsamling

Blanding av farlige og ikke-farlige småbatterier må deklareres som farlig avfall. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes.

Behandling

På mottaksanlegget blir batteriene sortert og klargjort for sluttbehandling. Deretter videresendes de til godkjente sluttbehandlingsanlegg for gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
  • Knappceller
  • Lithiumbatterier
  • NiCd-batterier og andre batterier som inneholder kadmium
  • Kvikksølvholdige batterier
  • NiMH-batterier
Skal ikke inneholde:
  • Annet avfall
  • Utsorterte batterier som ikke er farlig avfall