Farlig-avfall PCB- og PCT-holdig avfall

PCB og PCT har vært brukt i transformatorer, kondensatorer, lysrørarmaturer, fugemasser, maling og isolerhylser for gjennomføring av høyspenning. Bruk av PCB er i dag forbudt.

Kan inneholde:
Murpuss og avretting på betong fra perioden 1960-1975
Maling på betong fra perioden 1940-1975
Fugemasser fra perioden 1960-1978
Betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder PCB eller PCT
Lysrørarmaturer
Isolerhylser for gjennomføring av høyspenning
Skal ikke inneholde:
Annet avfall

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde på deklarasjonsskjema for farlig avfall. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Deretter sendes det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide