fluorescent-tubes-and-energy-saving-bulbs

PCB- og PCT-holdig avfall

PCB og PCT har vært brukt i transformatorer, kondensatorer, lysrørarmaturer, fugemasser, maling og isolerhylser for gjennomføring av høyspenning. Bruk av PCB er i dag forbudt.

Fugemasser-med-PCB-1060x350

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde på deklarasjonsskjema for farlig avfall. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Deretter sendes det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
  • Murpuss og avretting på betong fra perioden 1960-1975
  • Maling på betong fra perioden 1940-1975
  • Fugemasser fra perioden 1960-1978
  • Betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder PCB eller PCB
  • Lysrørarmaturer
  • Isolerhylser for gjennomføring av høyspenning
Skal ikke inneholde:
  • Annet avfall