vindu_rgb2019

PCB-holdige isolerglassruter

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1965 til og med 1975, samt importerte ruter til og med 1979, kan inneholde PCB-holdig forseglingslim og skal samles inn separat som farlig avfall.

isolerglassruter-med-PCB-eller-klorparafin-1060x350

Innsamling

Vinduer med PCB skal plasseres stående på pall og pakkes inn i plast. Samles inn separat og deklareres som farlig avfall. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand

Gjenvinning

Glass som ikke er befengt med PCB-holdig forseglingslim sendes til materialgjenvinning. Trerammer med spor av PCB energigjenvinnes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Sorteres og bearbeides. Deretter sendes det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
  • Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1965 til og med 1975
  • Importerte ruter produsert i perioden 1965 til og med 1970
Skal ikke inneholde:
  • Andre typer isolerglassruter
  • Andre typer vinduer
  • Norske isolerglassruter produsert etter 1975
  • Importerte isolerglassruter produsert etter 1980
  • Annet avfall