Vindu-med-klorparafin PCB-holdige isolerglassruter

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1965 til og med 1975, samt importerte ruter til og med 1979, kan inneholde PCB-holdig forseglingslim. Derfor samles disse rutene inn separat, som farlig avfall

Kan inneholde:
Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1965 til og med 1975
Importerte ruter produsert i perioden 1965 til og med 1970
Skal ikke inneholde:
Andre typer isolerglassruter
Andre typer vinduer
Norske isolerglassruter produsert etter 1975
Importerte isolerglassruter produsert etter 1980
Annet avfall

Innsamling

Farlig avfall skal deklareres i avfalsdeklarering.no av kunde eller vi kan gjøre det med fullmakt fra kunden. Farlig avfall skal være deklarert før vi kan transportere avfallet. Vinduer med klorparafin skal plasseres stående på pall eller i stativ som er tilpasset vinduer. Samles inn i egnede kjøretøy, det er ikke krav til ADR godkjent kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer (7211), type avfall, deklarasjonsnummer. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand

Gjenvinning

Glass som ikke er befengt med PCB-holdig forseglingslim sendes til materialgjenvinning. Trerammer med spor av PCB energigjenvinnes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Sorteres og bearbeides. Deretter sendes det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide