Spillolje Olje- og fettavfall

Flytende og fast oljeavfall som oljefase fra oljeutskillere, olje fra tankrensing og smørefett. Kasserte råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser eller fra rensing av emulsjoner og slam.

Kan inneholde:
Oljefase fra oljeutskillere
Olje fra tankrensing
Smørefett
Kassert råolje
Oljeavfall fra petrokjemiske prosesser
Oljeavfall fra rensing av emulsjoner og slam
Skal ikke inneholde:
Spillolje
Drivstoff og fyringsolje
Oljefilter
Bremse- og frostvæske
Annet avfall

Innsamling

Hentes med sugebil eller samles i fat/IBCer som hentes med skapbil.

Behandling

Oljeavfall med høyt vanninnhold renses for vann ved separasjon, oljeavfallet renses mekanisk.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide