spillolje

Olje- og fettavfall

Flytende og fast oljeavfall som oljefase fra oljeutskillere, olje fra tankrensing og smørefett. Kasserte råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser eller fra rensing av emulsjoner og slam.

214Franzefoss_Ågot-Nes--1060x350

Innsamling

Hentes med sugebil eller samles i fat/IBCer som hentes med skapbil.

Gjenvinning

Sendes til deponi.

Behandling

Oljeavfall med høyt vanninnhold renses for vann ved separasjon, Oljeavfallet renses mekanisk.

Eksempler:
 • Oljefase fra oljeutskillere
 • Olje fra tankrensing
 • Smørefett
 • Kassert råolje
 • Oljeavfall fra petrokjemiske prosesser
 • Oljeavfall fra rensing av emulsjoner og slam
Skal ikke inneholde:
 • Spillolje
 • Drivstoff og fyringsolje
 • Oljefilter
 • Bremse- og frostvæske
 • Annet avfall