MalingLimLakk

Maling, lim og lakk

Alle typer maling, lim og lakk som er klassifisert som farlig avfall.

228Franzefoss_Haraldrud-Ill-1060x350

Innsamling

Alle typer containere/beholdere på ADR-godkjente kjøretøy. Maling, lim og lakk skal kun sendes til anlegg som har tillatelse til å motta denne typen farlig avfall. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Gjenvinning

Malingsavfallet leveres til energigjenvinning i forbrenningsanlegg som har tillatelse til å brenne slikt avfall. Metallboksene går til metallgjenvinning.

Behandling

Mottaksanlegget sorterer avfallet ut fra konsistens og emballasjetype. Maling emballert i småkolli av metall (bokser, spann, etc.) kvernes slik at maling og emballasje skilles hver for seg.

Eksempler:
 • Alle typer maling, både vannbasert og løsemiddelbasert
 • Lim
 • Silikoner og silikonpatroner
 • Fugemasser/kitt og sparkel uten polyester
 • Trykkfarge og toneravfall
 • Billakk, bil og båtvoks
 • Linolje, treolje, gulvlakk
 • Emballasje med rester av maling, lim og lakk
Skal ikke inneholde:
 • Herdere
 • Malingsfjerner
 • Sparkel med polyester
 • Løsemidler
 • Produkter med isocyanat
 • Produkter med organiske peroksider
 • Lutbaserte trebehandlingsprodukter
 • Spraybokser
 • Byggskum