Maling, lim og lakk

Alle typer maling, lim og lakk som er klassifisert som farlig avfall.

Her finner du informasjon om avfallstypen maling, lim og lakk. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

For mer informasjon, se:

  • Avfallsforskriften § 11 med vedlegg
  • NFFA-veilederen
  • www.byggemiljo.no

Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Last ned og skriv ut:

Plakat maling, lim og lakk

Avfallsstoffnummer 7051

Kan inneholde

Alle typer maling, både vannbasert og løsemiddelbasert
 Lim
 Silikoner og silikonpatroner
 Fugemasser/kitt og sparkel uten polyester
Billakk, bil- og båtvoks
 Linolje, treolje, gulvlakk
 Emballasje med rester av maling, lim og lakk

Skal ikke inneholde

 Herdere
 Malingsfjerner
 Sparkel med polyester
 Løsemidler
 Produkter med isocyanat
 Produkter med organiske peroksider
 Lutbaserte trebehandlingsprodukter
 Spraybokser
Byggskum

 Tonerkassetter

Innsamling

Samles inn i IBC, fat eller småkolli som hentes med skapbil. Avfallet er klassifiseringspliktig som ADR/farlig gods.

Gjenvinning

Malingsavfallet leveres til energigjenvinning i godkjent forbrenningsanlegg. Metallboksene går til metallgjenvinning.

Behandling

Mottaksanlegget sorterer avfallet ut fra konsistens og emballasjetype. Maling emballert i småkolli (max. 10 liter eller kg) av metall/plast (bokser, spann, etc.), kvernes slik at maling og emballasje skilles hver for seg.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
image 3452