Lysstoffrør Lysstoffrør

Rette lysstoffrør samles inn i godkjente oppsamlingsenheter, og skal håndteres/emballeres slik at de ikke knuses.

Kan inneholde:
Lysstoffrør
Skal ikke inneholde:
Emballasje
Armaturer
Andre lyskilder som for eksempel glødelamper
Bøyde lysstoffrør
Annet avfall

Innsamling

Rette lysstoffrør samles inn i godkjente oppsamlingsenheter, og skal håndteres/emballeres slik at de ikke knuses. Bruk helst spesialemballasje som for eksempel finérkasser eller papphylser som du kan leie på forespørsel. Lysstoffrør er farlig avfall og skal deklareres i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 11.

Gjenvinning

Metall og glass gjenvinnes til råvarer, mens kvikksølvet deponeres.

Behandling

På anlegget blir avfallet sortert før det sendes videre til godkjente behandlingsanlegg for videre behandling og miljøsanering. Farlige komponenter sorteres ut og sendes til videre behandling og/eller destruksjon. Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede avfallstyper, enkeltvis emballerte enheter eller enheter som ikke er rengjort for væsker, oljer og andre farlige stoffer. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide