Farlig-avfall Kvikksølvholdig avfall

Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere. Kjemikalier eller løsninger som inneholder kvikksølv.

Kan inneholde:
Kvikksølvtermometre
Barometre
Vippe- og nivåbrytere
Kjemikalier eller løsninger som inneholder kvikksølv
Skal ikke inneholde:
Annet avfall

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide