Isolasjon-XPS Isolasjon med KFK/HKFK

Det er to isolasjonsskumtyper som vil inneholde vesentlige mengder restblåsemiddel (KFK og HKFK) når det skal kasseres: Stivt skum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS). PUR-skum finnes typisk i eldre garasjeporter (leddporter) og fryse-/kjølerom, og som isolasjon i campingbiler. XPS-plater finnes typisk som isolasjon under bygg, veier, og lignende.

Kan inneholde:
Garasjeporter og isolasjonspaneler i fryse- og kjølerom med PUR-skum fra perioden 1960-2002
Isolasjonsplater av XPS
Skal ikke inneholde:
Annet avfall

Innsamling

Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK er farlig avfall. Skal samles inn separat som egen avfallstype og deklareres. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall og deklarasjonsnummer. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Dvs at annet matriale som eks metall må fjernes før det kan sendes til sluttbehandling. Deretter sendes det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide