Bil_batterier

Bilbatterier (blyakkumulatorer)

Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m. Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende.

bilbatterier-blyakkumulatorer-2-1060x350

Innsamling

Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Metaller materialgjenvinnes, øvrig innhold energigjenvinnes.

Behandling

Batteriene sorteres etter type, innhold av tungmetaller og klargjøres for sluttbehandling.

Eksempler:
  • Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m.
  • Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende
Skal ikke inneholde:
  • Annet avfall