Bilbatterier Bilbatterier (blyakkumulatorer)

Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m. Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende.

Kan inneholde:
Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m.
Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende
Skal ikke inneholde:
Annet avfall

Innsamling

Bilbatteri er farlig avfall og skal deklareres i avfalsdeklarering.no av kunde eller vi kan gjøre det med fullmakt fra kunden. Farlig avfall skal være deklarert før vi kan transportere avfallet. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy.  Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget.  Blybatterier kan lagres i tre høyder på en pall, men det må være isopor eller papp mellom lagene for å unngå kortslutning. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer (7092), type avfall, deklarasjonsnummer, UN nr. og faresedler iht ADR regelverket. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje.

Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Det meste av det farlig avfall blir enten til energigjenvinnes eller blir deponert på et godkjent deponi for farlig avfall avhengig av avfallstype. En liten del kan blir materialgjenvinnes etter en forbehandling.

Behandling

Farlig avfall sendes til anlegg som har tillatelse til å motta dette. På mottaket blir avfallet visuelt kontrollert og sortert før det sendes til material-/energigjenvinning eller deponi.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide