Farlig-avfall Baderomspanel

Baderomspanel med pentaklorfenol.

Kan inneholde:
Baderomspanel med pentaklorfenol
Skal ikke inneholde:
Annet avfall

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde på deklarasjonsskjema for farlig avfall. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes i anlegg som har tillatelse til å behandle denne typen farlig avfall.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Deretter videresendes det til godkjente sluttbehandlingsanlegg. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide