Avfall med ftalater (gulvbelegg)

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC. Myk PVC-plast blir brukt i for eksempel tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), kabler og understellsbehandling av biler. Ftalater blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk. Kan også forekomme i isolerglassruter.

Her finner du informasjon om avfall med ftalater. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

Avfall med ftalater er farlig avfall og skal deklareres i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 11.

Les mer om deklarering av farlig avfall.

Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle mulige påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget.

Last ned og skriv ut:

Plakat avfall med ftalater (gulvbelegg)

Avfallsstoffnummer 7156

Kan inneholde

Vinylbelegg
Vinylgulvlister
Tetningsmidler

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Innsamling

Samles inn i IBC, fat eller småkolli som hentes med skapbil, eller i container. Avfallet er ikke klassifiseringspliktig som ADR/farlig gods.

Gjenvinning

Avfall med ftalater energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides før det sendes til sluttbehandling.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
image 3452