fluorescent-tubes-and-energy-saving-bulbs

Avfall med ftalater

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC. Myk PVC-plast blir brukt i for eksempel tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), kabler og understellsbehandling av biler. Ftalater blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk.

vinylbelegg-avfall-med-ftalater-1060x350

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Avfall med ftalater er farlig avfall og skal deklareres. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Avfall med ftalater energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Deretter sendes det til sluttbehandling.

Eksempler:
  • Vinylbelegg
  • Vinylgulvlister
  • Tetningsmidler, maling, lim og lakk
Skal ikke inneholde:
  • Annet avfall