Farlig-avfall Avfall med bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere kan finnes i blant annet elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), tekstiler fra institusjoner, transportmidler, og lignende, samt isolasjonsmaterialer som for eksempel EPS (hvit "isopor") og cellegummi (rørisolasjon). EPS med bromerte flammehemmere blir benyttet i bygningsisolasjon, emballasje, isolasjon mot tele i bakken, på tak, i rør og i lette veifyllinger.

Kan inneholde:
Isolasjonsplater av EPS (hvit "isopor") fra før 2005
Cellegummi (rørisolasjon) fra før 2004
Plast fra EE-produkter som inneholder 0,25 prosent eller mer av bromerte flammehemmere
Skal ikke inneholde:
Annet avfall

Innsamling

Avfall med bromerte flammehemmere er farlig avfall, og skal samles inn separat som egen avfallstype og deklareres. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. 

Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Deretter sendes det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide