Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, men det kan likevel være asbest i bygg fram til 1986. Noen kjente handelsnavn er Eternit, Internit, Asbestolux og Pernit. Rørleggere og elektrikere bør være særlig obs på risikoen for å støte på asbest ved fjerning av fasadeplater, kapping av rør, og lignende.

asbestholdige-byggematerialer

Innsamling

Asbestholdig avfall skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og være tydelig merket “asbest” før avfallet leveres til avfallsmottaket. Større mengder kan stables på pall. Da må hele pallen pakkes inn i to lag med bygningsplast, også under, og alle skjøter og bretter teipes med sterk teip. Samles inn i godkjente og egnede enheter med ADR-godkjente kjøretøy. Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget. Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer, transportklassifisering og avsender. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Asbest graves ned på deponier som er godkjent for dette formålet.

Behandling

Emballert asbest samles inn og videresendes uten å bryte forpakninger til godkjent deponi. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
  • Fasadeplater
  • Eternittplater
  • Himlingsplater
  • Isolasjon rundt rør og rørbend
  • Fliser og flislim
  • Vindsperrer, vinduskitt
  • Gulvbelegg
Skal ikke inneholde:
  • Annet avfall
  • Asbestholdig materiale uten emballasje eller med skadet emballasje