Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, men det kan likevel være brukt asbest i bygg fram til 1986. Noen kjente handelsnavn er Eternit, Internit, Asbestolux og Pernit. Rørleggere og elektrikere bør være særlig obs på risikoen for å støte på asbest ved fjerning av fasadeplater, kapping av rør, og lignende. Farlig avfall skal deklareres i avfalsdeklarering.no av kunde eller vi kan gjøre det med fullmakt fra kunden.

asbestholdige-byggematerialer

Innsamling

Farlig avfall skal deklareres i avfalsdeklarering.no av kunde eller vi kan gjøre det med fullmakt fra kunden.

Farlig avfall skal være deklarert før vi kan transportere avfallet.

Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle mulige påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget.

Asbestholdig avfall skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og være tydelig merket “asbest” før avfallet leveres til avfallsmottaket. Større mengder kan stables på pall. Da må hele pallen pakkes inn i to lag med bygningsplast, også under, og alle skjøter og bretter teipes med sterk teip.

Samles inn i egnede kjøretøy, det er ikke krav til ADR godkjent kjøretøy.

Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer (7250), type avfall, deklarasjonsnummer.

Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje.

Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon eller bistand.

Gjenvinning

Asbest graves ned på deponier som er godkjent for dette formålet.

Behandling

Emballert asbest samles inn og videresendes uten å bryte forpakninger til godkjent deponi. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
  • Fasadeplater
  • Eternittplater
  • Himlingsplater
  • Isolasjon rundt rør og rørbend
  • Fliser og flislim
  • Vindsperrer, vinduskitt
  • Gulvbelegg
Skal ikke inneholde:
  • Annet avfall
  • Asbestholdig materiale uten emballasje eller med skadet emballasje

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.