Asbest

Asbest er et trådformet mineral som lett løses opp og avgir støv. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, men det kan likevel være brukt asbest i bygg fram til 1986. Noen kjente handelsnavn er Eternit, Internit, Asbestolux og Pernit. Asbest ble også mye brukt som isolasjonsmateriale mot brann, varme, kulde, fuktighet og støy.

Her finner du informasjon om avfallstypen asbest. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

Kjente handelsnavn som Eternit, Internit, Asbestolux og Pernit inneholder asbest. Rørleggere og elektrikere bør være særlig obs på risikoen for å støte på asbest ved fjerning av fasadeplater, kapping av rør, og lignende. 

Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle mulige påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget.

Asbestholdig avfall skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og være tydelig merket “asbest” før avfallet leveres til avfallsmottaket. Større mengder kan stables på pall. Da må hele pallen pakkes inn i to lag med bygningsplast, også under, og alle skjøter og bretter teipes med sterk teip. Samles inn i egnede kjøretøy, det er ikke krav til ADR godkjent kjøretøy.

Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall og deklarasjonsnummer

Last ned og skriv ut:.

Plakat asbest

Avfallsstoffnummer 7250

Kan inneholde

Emballert asbest

Skal ikke inneholde

 Annet avfall
 Asbestholdig materiale uten emballasje eller med skadet emballasje

Innsamling

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast, og være tydelig merket med "asbest" før avfallet leveres til avfallsmottaket. Større mengder kan stables på pall, men asbesten må i så fall også være tildekket under. Skjøter og bretter teipes med sterk teip.

Gjenvinning

Asbest gjenvinnes ikke, men leveres på deponier som er godkjent for dette formålet.

Behandling

Emballert asbest samles inn og videresendes (uten å bryte forpakninger) til godkjent deponi.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
image 3452