Lyspærer Andre mindre lyskilder

Sparepærer, glødelamper og kvikksølvlamper er eksempler på andre mindre lyskilder.

Kan inneholde:
Alle typer lyskilder
Sparepærer
Glødepærer
Damplamper
LED-pærer
Kvikksølvlamper
Skal ikke inneholde:
Lysstoffrør
Emballasje

Innsamling

Skal lagres og levers inn i egnet oppsamlingsenhet, og skal håndteres/emballeres slik at de ikke knuses. Bruk helst spesialemballasje som for eksempel finérkasser eller mindre emballasje som kasser eller tønner. Sparepærer, kvikksølvlamper og glødelamper er farlig avfall og skal deklareres i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 11.

Gjenvinning

Metall og glass gjenvinnes til råvarer, mens kvikksølvet deponeres.

Behandling

På anlegget blir avfallet sortert før det sendes videre til godkjente behandlingsanlegg for videre behandling og miljøsanering. Farlige komponenter sorteres ut og sendes til videre behandling og/eller destruksjon. Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede avfallstyper, enkeltvis emballerte enheter eller enheter som ikke er rengjort for væsker, oljer og andre farlige stoffer. Det belastes et avviksgebyr hvis avfallet er plassert i uegnete oppsamlingsenheter som for eksempel bur eller avfallsbeholdere. Dersom avfallet er så ødelagt at behandling er umulig eller uforsvarlig, vil det kunne avises for gjenvinning. Det vil da bli sendt direkte til mottak for farlig avfall for avfallsbesitters regning.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide