store-hvitevarer Store husholdningsapparater

Kuldemøbler og andre store husholdningsapparater som komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg og andre apparater av lignende art og størrelse.

Kan inneholde:
Komfyrer og mikrobølgeovner
Vaskemaskiner
Kjøleskap og frysere
Airconditionanlegg og varmepumper
Skal ikke inneholde:
Emballasje
Andre typer EE-avfall
Annet avfall

Innsamling

Pallebur eller containere. Hentes vanligvis i containere for lift- eller krokbil. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Gjenvinning

Deler av husholdnigsapparatene gjenvinnes som råvarer i nye produkter, og enkelte komponenter kan gjenbrukes i nye produkter. EE-avfall inneholder også komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Farlig avfall sluttbehandles (energigjenvinnes i forbrenningsanlegg eller deponeres).

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og utsortering før avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter blir sendt til sanering, mens metall og andre komponenter som kan gjenvinnes leveres til materialgjenvinning.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide