Elektronikk Små husholdningsapparater (blandet EE-avfall)

Støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykejern, brødristere, barbermaskiner, ur og andre apparater av lignende art og størrelse.

Kan inneholde:
Støvsugere og andre rengjøringsapparater
Strykejern
Brødristere
Barbermaskiner
Klokker, ur
Kaffemaskiner
Vannkokere
Frittstående varmeovner
Skal ikke inneholde:
Emballasje
Batterier
Lyskilder
Andre typer EE-avfall
Annet avfall

Innsamling

Småelektronikk samles i bur eller pallekarm og transporteres til godkjent behandlingsanlegg. Avfallet må håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes.

Gjenvinning

Stål, metaller og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes som råvarer i nye produkter. EE-avfall kan også inneholde komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Farlig avfall sluttbehandles (energigjenvinnes i forbrenningsanlegg) eller deponeres.

Behandling

På mottaket foretas visuell mottakskontroll og utsortering før avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter blir sendt til sanering, mens metall og andre komponenter som kan gjenvinnes leveres til materialgjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide