Kabler og ledninger Kabler og ledninger

Isolerte elektriske ledninger, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignende art.

Kan inneholde:
Alle typer elektriske ledninger og kabler
Skal ikke inneholde:
Emballasje
Annet avfall

Innsamling

Kabler og ledninger samles og leveres i bur eller pall med karmer. Større mengder kabler og ledninger kan samles i lift- eller krokcontainer.

Gjenvinning

Metallet gjenvinnes som råvarer i nye produkter, mens plast og andre komponenter energigjenvinnes. Enkelte komponenter i kabler og ledninger kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Farlig avfall sluttbehandles og energigjenvinnes i forbrenningsanlegg eller deponeres.

Behandling

På mottaket foretas visuell mottakskontroll og utsortering før avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter blir sendt til sanering, mens metall og andre komponenter som kan gjenvinnes leveres til materialgjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide