papp Papp

Omslagspapir, bølgepapp og pappemballasje. Pappen skal være tørr og ren.

Kan inneholde:
Bølgepapp
Papirposer- og sekker
Omslagspapir
Transport- og inneremballasje av støpt fiber
Eksponeringsemballasje
Pappkasser til å transportere for eksempel møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær, mat og drikkevarer
Skal ikke inneholde:
Laminater og produkter som inneholder plast
Emballasjekartong som er brukt til å emballere frokostblandinger, egg, pizza, sko og lignende
Aviser, tidsskrifter, ukeblader og reklame
Brevpapir, konvolutter, kopipapir, datalister
Drikkekartong, eggkartong
Våt papp, kartong eller papir
Annet avfall

Innsamling

Hentes i komprimatorer, bur, beholdere og containere.

Gjenvinning

Brunt papir og papp gjenvinnes til ny papp.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og eventuell utsortering før pappen presses i baller. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide