Brennbar-rest Utsortert brennbart avfall

Består av utsorterte avfallsfraksjoner egnet for energiutnyttelse.

Kan inneholde:
Utsorterte avfallsfraksjoner som er egnet for energiutnyttelse
Skal ikke inneholde:
Farlig avfall (maling, batterier,impregnert trevirke, o.l.)
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
Dekk
Matavfall
Flytende avfall
Tunge masser
Gips
Isolasjon (lokale variasjoner kan forekomme. Kontakt ditt lokale gjenvinningsanlegg)

Innsamling

Krok-, lift- eller kombicontainere, komprimatorer, beholdere, avfallssekk.

Gjenvinning

Metall fjernes. Utsortert brennbart restavfall kvernes og leveres til energigjenvinning (brensel til forbrenningsanlegg).

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen. Avfallet kvernes og balles. Deretter leveres det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide