Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Den nye Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og er en naturlig del av Franzefoss' fokus på bærekraft og samfunnsansvar.

 

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette betyr at virksomheter må skaffe seg oversikt over hvilken risiko de har for å bryte menneskerettigheter eller påvirke disse negativt, sørge for å sette i verk nødvendige tiltak og å informere om disse tiltakene og hvordan de virker.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester.

Franzefoss og Åpenhetsloven

Franzefoss startet arbeidet med å implementere Åpenhetsloven i god tid før 1. juli 2022. Vi har etablert egen arbeidsgruppe, og vi vil sørge for at arbeidet med Åpenhetsloven blir godt forankret i selskapets styrer.

For Franzefoss blir Åpenhetsloven en naturlig del av bærekraftstrategien, hvor vi har tatt utgangspunkt i to av FNs bærekraftmål på dette området:

  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 12: Bærekraftig forbruk og produksjon

 

Franzefoss’ virksomhet er ikke bærekraftig dersom vår fremgang og inntjening går på bekostning av andres grunnleggende rettigheter. Gjennom Åpenhetsloven skal vi utvide vårt perspektiv til å jobbe mer med temaene overfor alle våre leverandører og samarbeidspartnere. Dette vil bli en viktig del av vår strategi, og kommer til å bli dokumentert i vår neste bærekraftrapport.

Aktsomhetsvurderinger

Selv om loven trer i kraft 1. juli 2022, er tidspunktet for første rapportering av gjennomføring, funn og tiltak ikke før sommeren 2023. Derimot vil Franzefoss nå redegjøre for hvordan aktsomhetsvurderingene skal gjennomføres i selskapet de neste månedene.

Les mer om aktsomhetsvurderingene her: Aktsomhetsvurderinger

Ytterligere informasjon kan også finnes her: Miljø, samfunnsansvar og bærekraft

                                                                                                            ***

Har du spørsmål eller trenger du mer informasjon om hvordan Franzefoss jobber med dette? Ta kontakt via skjemaet nedenfor.

Kontakt oss