Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en naturlig del av Franzefoss' fokus på bærekraft og samfunnsansvar.

 

Franzefoss og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer menneskerettigheter og arbeidsforhold når de produserer varer eller leverer tjenester. Loven krever at virksomheter kartlegger risikoen for å krenke eller skade menneskerettigheter, iverksetter nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere dette, og rapporterer om hva de gjør og hvordan det fungerer. Franzefoss’ arbeid med Åpenhetsloven er forankret i selskapets styrer.

For Franzefoss er Åpenhetsloven en naturlig del av bærekraftstrategien, hvor vi har tatt utgangspunkt i to av FNs bærekraftmål på dette området:

  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 12: Bærekraftig forbruk og produksjon

Franzefoss’ virksomhet er ikke bærekraftig dersom vår fremgang og inntjening går på bekostning av andres grunnleggende rettigheter. Gjennom Åpenhetsloven skal vi utvide vårt arbeid og fortsette å jobbe med temaene overfor med alle våre leverandører og samarbeidspartnere.

Franzefoss har gjennomført aktsomhetsvurderinger i 2023/24 med formål å kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade knyttet til brudd på menneskerettigheter og arbeidslivskriminalitet i vår egen leverandørkjede og hos våre forretningsforbindelser. Det ble ikke avdekket alvorlige funn.

Redegjørelsen kan du lese her: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Innsynsforespørsler kan rettes til aktsomhet@franzefoss.no