Tett avløp

Med moderne suge- og spylebiler hjelper vi deg med tette avløp og rør.

Egne ADR-godkjente biler for suge- og spyletjenester, spesialutdannet personell og egne godkjente tankanlegg, sikrer deg at arbeidet utføres på en trygg og kostnadseffektiv måte.

Arbeidet utføres stedsmessig etter avtale, enten med engangsavtale eller fast avtale. 

Ta kontakt med ditt nærmeste anlegg for en uforpliktende samtale og gode råd.

Bergen

Stavanger

Haugesund

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

Buskerud, Vestfold og Telemark

Oslo og Akershus