Suge- og spyletjenester

Vi har døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben etter avtale, enten som engangsavtale eller fastavtale. 

Suge- og spylebil

 

Egne ADR-godkjente biler for suge- og spyletjenester, spesialutdannet personell og egne godkjente tankanlegg, sikrer deg at arbeidet utføres på en trygg og kostnadseffektiv måte. 

Vi tilbyr inspeksjon, tømming, kontroll og sanering fra seks ulike anlegg i Norge til private og offentlige virksomheter. Som kunde hos oss kan du være sikker på at jobben blir utført på en effektiv og profesjonell måte. Med egne godkjente suge- og spylebiler og spesialutdannet personell åpner vi blant annet tette rør og avløp, tømmer sandfang og septiktanker. 

 

Tette rør og avløp

Tett kloakk eller tett avløpsrør? Dette kan vi i Franzefoss hjelpe deg med. Med moderne høytrykksspyler åpner vi alt av tette rør. Rørspyling er nødvendig for alle bygg, nye som gamle. 

 

Sandfang

Stein, grus og sand etter strøing av veier kan tette kumlokk, sandfang, rister og sluk slik at vannet ikke får rent unna. Det er viktig å handle preventivt for å unngå oversvømmelser og vannskader. Når vi i Franzefoss tømmer sandfang og kummer blir sand og grus levert til godkjente mottak som sørger for gjenvinning og gjenbruk. 


Olje- og fettutskillere

Det er pålagt å tømme oljeutskiller minimum en gang i året i de fleste kommuner, og de bør tømmes før oljeutskilleren er full. Husk at verksteder og andre plasser med risiko for at vann blir forurenset av mye olje, er pålagt å ha oljeutskiller.

Vi utfører tømming av fettutskiller for service og industribedrifter.
Har din bedriften en fettutskiller skal denne tømmes minst 4 ganger i året, men dette kan variere fra kommune til kommune.

Tankvask

Trygg og effektiv rengjøring av tanker forutsetter høy kompetanse uansett om tanken står på fartøy, rigger eller anlegg.

Vi i Franzefoss har lang erfaring innen tankvask, og leverer tankrengjøring på en profesjonell måte som ivaretar miljøet og sikkerheten. Som kunde hos oss kan du være sikker på at vi har de de nødvendige godkjenninger som kreves for å utføre arbeidet.


Spillolje

Spillolje er kategorisert som farlig avfall og må samles inn og behandles forsvarlig, slik at det ikke fører til forurensning. Vi i Franzefoss sørger for at spilloljen blir renset og gjenvunnet. Etter denne prosessen kan oljen brukes til fyringsolje eller til ny smøreolje.


Septiktømming

Når septiktanken er full er det egentlig for sent. Heldigvis har vi 24/7 vakt på alle våre tjenester og kan være raskt på plass hos deg. Velger du tømmeavtale med Franzefoss sørger vi for at tanken blir tømt, inspisert og renset etter behov.

Kontakt oss for et pristilbud


Akutt behov for hjelp? 

Ved akutt behov for hjelp, kan du ringe til døgnåpen vakttelefon hos våre anlegg som tilbyr suge- og spyletjenester.

Oslo og omegn
Vakttelefon: 32821460

Vestfold og Telemark
Vakttelefon: 32821460

Stavanger
Vakttelefon: 51814100

Bergen
Vakttelefon: 95296200

Hareid
Vakttelefon: 70039400