Suge- og spyletjenester

Vi spyler tette rør og tømmer septik, olje, fett og sandfang.

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi en rekke tjenester til private og offentlige virksomheter. Vi åpner tette rør og avløp, og utfører tømming av spilloljetanker, oljeutskillere, fettutskillere, sandfang og septik med våre moderne suge- og spylebiler. Vi utfører også tankrengjøring på skip, oljerigger og landbaserte virksomheter flere steder langs kysten.

Egne ADR-godkjente biler for suge- og spyletjenester, spesialutdannet personell og egne godkjente tankanlegg, sikrer deg at arbeidet utføres på en trygg og kostnadseffektiv måte. Arbeidet utføres stedsmessig etter avtale, enten med engangsavtale eller fast avtale. For skip kan våre tjenester også utføres ved våre egne ISPS-godkjente kaianlegg.

Ta kontakt med ditt nærmeste anlegg for en uforpliktende samtale og gode råd.

Bergen

Stavanger

Haugesund

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

Buskerud, Vestfold og Telemark

Oslo og Akershus

Suge- og spylebil