Septiktømming

Med moderne suge- og spylebiler utfører vi tømming av  septik. 

Egne ADR-godkjente biler for suge- og spyletjenester, spesialutdannet personell og egne godkjente tankanlegg, sikrer deg at arbeidet utføres på en trygg og kostnadseffektiv måte. Arbeidet utføres stedsmessig etter avtale, enten med engangsavtale eller fast avtale. 

Døgnvakt 24/7.

Ta kontakt med ditt nærmeste anlegg.

Bergen

Stavanger

Haugesund

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

Buskerud, Vestfold og Telemark

Oslo og Akershus