Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Containerutleie

Vi har containerutleie til alle formål, og leier ut til bedrifter og privatpersoner. Vi leverer container til deg når du trenger det, og henter den når du vil.

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres – fra det oppstår til det gjenvinnes. Har du store avfallsmengder, kan det lønne seg å sortere avfallet i en eller flere fraksjoner. 

arrow_back Tilbake til Gjenvinning