Dette påvirker prisen for avfallshåndtering

Del dette innlegget
Dette påvirker prisen for avfallshåndtering
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Når en avfallsleverandør fastsetter prisen for en kunde, følger den gjerne interne kalkyler og priser i markedet ellers. Kalkylene baserer seg på faste utgifter leverandøren har i forbindelse med avfallshåndteringen, som blant annet transport, strøm og drivstoff til maskinene, samt avgifter til staten. I tillegg innbefatter prisen en fortjeneste til bedriften, som går til lønn og andre løpende driftskostnader.

De faste utgiftene danner grunnlaget for prisen på avfallshåndteringen, men det er flere ting du som kunde kan gjøre for å holde prisen lavest mulig.

Les også: Unngå skjulte kostnader ved avfallshåndtering

 

Samle avfallet hos én aktør

Hvor stor kunden er, spiller inn på prisen for avfallshåndteringen. En stor kunde defineres ikke av hvor mange ansatte man har, eller hvor mye man omsetter for, men av hvor mye avfall bedriften leverer til gjenvinning. Leverer du et stort volum, blir prisen per tonn avfall lavere enn om du leverer en liten mengde. Dersom du leverer avfall til flere aktører, kan det derfor være lurt å samle avfallshåndteringen hos én leverandør.

Les også: Hva er viktig å tenke på ved valg av avfallsleverandør?

 

Transport

Transport vil også ha innvirkning på prisen. Jo lenger avfallet må fraktes, desto dyrere blir det i form av drivstoff og lønn til sjåføren. Noen avfallsleverandører har fast pris på transport, mens andre tilpasser etter hvor kunden er lokalisert i forhold til gjenvinningsanlegget. Holder du til i nærheten av et gjenvinningsanlegg, kan det derfor lønne seg å velge en leverandør som ikke har fast pris på transport. Er du lokalisert lenger unna et gjenvinningsanlegg, kan det lønne seg å velge en leverandør med fast pris på transport.

De stadig økende bompengene i og rundt de store byene vil også virke inn på prisene. Noen aktører har dette bakt inn i prisen, mens andre etterfakturerer det. Det kan derfor være lurt å forhøre seg med leverandøren på forhånd om hva prisen for transport innbefatter og ikke, slik at du ikke får en overraskelse når fakturaen kommer.

 

Det lønner seg å kildesortere

Å levere rene avfallstyper er rimeligere enn å levere blandet avfall. Det betyr at jo mer du kildesorterer, desto billigere blir det. Kartlegg derfor hvilke avfallstyper bedriften din produserer, og ha én beholder til hver av disse.

Her vil også volum spille inn. Skal du sortere mer, må du også ha flere containere og mer transport, noe som påvirker prisen. Det kan derfor være lurt å kartlegge hvor mye av hver avfallstype du produserer i tillegg. De avfallstypene du har store volumer av, kan det lønne seg å ha egne containere for, mens de du har mindre av, kan det holde med en beholder eller avfallssekk for. 

Vær nøye med å tilpasse hentingen etter når containerne eller sekkene er fulle. Det er dyrt å hente halvfulle containere mange ganger. Dette bør du vite om avfallshåndtering og kildesortering.

Les også: Krav til kildesortering 2021

 

Unngå sorteringsgebyr

Når avfallet kommer inn på en gjenvinningsstasjon, blir det kontrollert. Er det noe i avfallet som ikke skal være der, vil det påløpe et sorteringsgebyr. Har du for eksempel en egen beholder for papp, men det ligger også noe plastemballasje der, vil det koste ekstra. Dette gjelder også blandet avfall. Selv om du har valgt å levere alt avfallet i én beholder, må du huske på at det ikke skal inneholde EE-avfall eller farlig avfall.

Les også: Sortering av blandet avfall (restavfall)

Tidligere har sorteringsgebyret hos mange avfallsleverandører vært lavere enn kostnaden for å bestille en egen container. Dette har medført at det har vært billigere å kaste alt i én beholder enn å kildesortere. For å bidra til mer kildesortering og forhindre at farlig avfall kommer på avveie, har mange aktører mangedoblet dette gebyret. Det kan derfor bli mye dyrere enn først antatt om du ikke følger veiledningene. 

Et godt tips er å forhøre seg med leverandøren eller sjekke sortere.no om du er usikker på hvordan du skal sortere ulike avfallstyper.

Les også: Dette bør du vite om avfallshåndtering

 New call-to-action

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!