Pukk, grus, sand og jord kan leveres i sekk. Våre storsekker som tar ca. 1000-1300 kg. Dette kan transporteres og leveres med kranbil, kraner på tak, helikopter og båt. Kontakt oss for tilbud på levering.

Våre produkter er CE-merket og deklarert i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Bygg Kvalitet (DiBK).

Pukk produsert av ulike bergarter vil ha ulik farge og ulike mekaniske egenskaper, dermed ulike bruksområder. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og bestilling