Unngå skjulte kostnader ved avfallshåndtering


Unngå skjulte kostnader ved avfallshåndtering

Mona Tønne | 14. feb 2019
3 minutter lesetid


Mange vektlegger pris mest når de skal velge en avfallsleverandør, men skjulte kostnader kan gjøre at tjenesten ikke ble så rimelig som først antatt. Dette bør du sjekke for ikke å bli overrasket når fakturaen kommer.

 

Les salgs- og leveringsbetingelsene nøye

Når du tegner en kontrakt med en avfallsleverandør, eller bestiller en tjeneste fra dem, får du et avtaledokument hvor prismatrisen står. En prismatrise er en oversikt over tjenesten du bestiller, og hva de ulike delene av den koster. Selv om avtaledokumentet skal vise hva tjenesten koster, er det likevel ikke sikkert at alle kostnadene står der. Det varierer litt fra leverandør til leverandør om for eksempel fakturagebyr og bompenger er lagt inn i prisen eller kun står i salgs- og leveringsbetingelsene.

Salgs- og leveringsbetingelsene kan være et vedlegg til avtalen, men som regel er det oppgitt som en link til en side på hjemmesiden. For å kontrollere at du har fått med deg alle kostnadene tjenesten innbefatter, er det lurt å lese salgs- og leveringsbetingelsene nøye i tillegg til avtalen.

 

Sjekk om bompenger er inkludert i transporten

I de store byene har bompengene innvirkning på prisen. Noen aktører har dette bakt inn i prisene, mens andre etterfakturerer det. Dersom det ikke er lett å finne ut av dette i avtalen eller i salgs- og leveringsbetingelsene, er det lurt å kontrollsjekke med leverandøren om bompenger er inkludert i transporten. Vær oppmerksom på at selv om leverandøren din henter avfallet ditt med elektrisk renovasjonsbil, kan de fakturere deg for bompenger.

 

Unngå sorteringsgebyr

Når avfallet kommer inn på en gjenvinningsstasjon, blir det kontrollert. Er det noe i avfallet som ikke skal være der, vil det påløpe et sorteringsgebyr. Har du for eksempel en egen beholder for papp, men det ligger også noe plastemballasje der, vil det koste ekstra. Dette gjelder også blandet avfall. Selv om du har valgt å levere alt avfallet i én beholder, må du huske på at det ikke skal inneholde for eksempel EE-avfall eller farlig avfall.

Dette får ikke leverandøren kontrollert eller priset i forkant. For at prisen skal bli mest mulig lik det dere ble enige om, er det viktig at du setter deg inn i sorteringsguidene og sorterer riktig. Om du er usikker på hvordan du sorterer ulike avfallstyper, er det et godt tips å forhøre seg med leverandøren eller sjekke sortere.no.

 

Velg e-faktura

Noen leverandører har et fakturagebyr, eller administrasjonsgebyr som noen kaller det, og dette kan være på alt fra 40 til 150 kroner. I likhet med bompenger varierer det fra leverandør til leverandør om dette er står i prismatrisen eller kun i salgs- og leveringsbetingelsene.

For å unngå denne kostnaden kan man velge e-faktura, men vær oppmerksom på at noen leverandører har dette gebyret uansett hvilken faktureringsmåte man velger.

 

New call-to-action

Andre leste også