Dette bør du vite om farlig avfall og riving

Del dette innlegget
Dette bør du vite om farlig avfall og riving
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

#RESIRKULERTBLOGGPOST

 

Hvert år oppstår nærmere tre millioner tonn avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet. For å sette tallet i perspektiv: Det tilsvarer vekten av 1,4 millioner biler – dvs. halvparten av antallet biler som er registrert i Norge.

Store mengder av dette er farlig avfall og inneholder miljøgifter. Håndteres dette avfallet feil, kan det skade helse og miljø.

Mest farlig avfall fra bygg og anlegg oppstår i rive- og rehabiliteringsprosjekter. Det er viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig måte, og det er du som river som har ansvaret for dette.

I dette innlegget tar vi for oss noen viktige punkter du bør kjenne til når det gjelder farlig avfall og riving.

 

New call-to-action

 

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med ordinært avfall, fordi det inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Farlig byggavfall omfatter blant annet

 • Isopor og isolasjonsplater (bromerte flammehemmere)
 • Bygningsskum, isolerte garasjeporter, isolasjonspaneler i kjølerom etc. (miljøskadelige blåsemidler)
 • Cellegummi til rørisolasjon (bromerte flammehemmere)
 • Murpuss og maling (PCB)
 • Fugemasser (miljøskadelige metallforbindelser)
 • Eternittplater, harde plater og rørisolasjon (asbest)
 • Emballasje med rester av maling, lakk, olje, fugemasser og kjemikalier
 • Isolerglassruter (PCB og klorparafiner)
 • CCA-impregnert trevirke (krom, arsen, kobber)
 • Kreosotimpregnert trevirke (PAH)
 • Vinylbelegg og vinylgulvlister (ftalater og metallforbindelser)

Disse materialene er ikke skadelige når de er en del av et hus eller en bygning. Men når de rives, knuses eller kastes, frigjør de stoffer som har langvarige skadevirkninger på jord, vann, luft og mennesker.


Les mer:
Alt du bør vite om farlig avfall


Dersom byggavfallet er farlig, må du beskrive innholdet (deklarere avfallet), og levere det til godkjent mottak for farlig avfall. Les mer her om hvordan du kommer i gang med å deklarere farlig avfall.

 

Slik gjør du rivingen bærekraftig

Riktig håndtering av farlig byggavfall bør være en innarbeidet og naturlig del av ethvert rive- og rehabiliteringsprosjekt.

For å sikre at farlige stoffer fra bygningsmaterialer ikke spres til naturen, er det avgjørende at du kartlegger og miljøsanerer farlig avfall før rivingen starter. I tillegg skal alt elektrisk og elektronisk avfall (alle kasserte produkter som er avhengig av elektrisk strøm, inkludert kabler og ledninger) fra rivingen samles og leveres til eget retursystem for slikt avfall.

 

Må du utarbeide en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse?

Byggavfall omfattes blant annet av regelverket i plan- og bygningsloven med forskrifter og i avfallsforskriften. Du må lage en avfallsplan dersom

 • du fører opp bygninger på over 300 m2 bruksareal
 • du river og rehabiliterer bygninger på over 100 m2 bruksareal
 • du fører opp, river og rehabiliterer konstruksjoner og anlegg som skaper over 10 tonn avfall

For alle rive- og rehabiliteringsprosjekter som krever avfallsplan, skal du også utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse.

Les mer: Dette bør du vite om avfallshåndtering

Hva er en miljøsaneringsbeskrivelse?

En miljøsaneringsbeskrivelse lages på bakgrunn av en miljøkartlegging. Den beskriver

 • hva som er farlig avfall
 • hvor det finnes i bygget
 • hvor store mengder det er
 • hvordan det fjernes og leveres

Miljøsaneringsbeskrivelsen fungerer som en bruksanvisning og kontrolliste for deg som skal fjerne farlig avfall, før du setter i gang med den øvrige rivingen eller rehabiliteringen. Miljøsaneringsbeskrivelsen bør være en del av anbudsgrunnlaget for riving og rehabilitering.

 

New call-to-action

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!