Miljøsanering bygg

Byggebransjen må forholde seg til stadig nye krav til håndtering av byggavfall. Vi har stor kompetanse om byggavfall og deler gjerne vår kompetanse med kundene. I enkelte regioner tilbyr vi også rivingsarbeid, samt effektiv og miljøvennlig fjerning av alle materialer og masser. I tillegg bidrar vi gjerne med avfallsplaner, statistikker og sluttrapporter.

 

Miljøkartlegging

Franzefoss har også høy kompetanse innen miljøkartlegging, og leverer grundige og brukervennlige rapporter som oppfyller alle krav i Byggteknisk forskrift.

Vi har følgende godkjenninger i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10):

  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

FINN DITT NÆRMESTE GJENVINNINGSANLEGG