1. mars 2019

Avfall og transport - Slik unngår du ekstra kostnader

Del dette innlegget
Avfall og transport - Slik unngår du ekstra kostnader
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Visste du at transport er en vanlig årsak til ekstra gebyrer ved avfallshåndtering? Renovasjonsbiler dekker årlig et høyt antall kilometer for å frakte avfall fra store og små bedrifter til nærmeste anlegg.

I et land med dype daler, høye fjelloverganger og værharde fjorder, og med byer og landeveier med trange gater og veier, møter sjåførene ofte på utfordringer som påvirker prisen på sluttfakturaen. Men det er en rekke ting du kan gjøre for å unngå ekstra kostnader på transporten.

Les også: Dette påvirker prisen for avfallshåndtering

 

Planlegg henting av avfall i god tid

Mange kan nok kjenne seg igjen i problemstillingen rundt planlegging av avfall og transport. Ofte ønsker bedrifter å kvitte seg med avfall raskest mulig etter at det oppstår, men mangler en god plan for når avfallet skal hentes.  

La oss ta et eksempel. Større oppussingsprosjekter av f. eks. restauranter produserer ofte mengder av avfall som må håndteres etter gjeldende bestemmelser. Dersom du ikke i relativt god tid på forhånd har kartlagt hvem som skal håndtere avfallet, og når, kan dette medføre unødvendig hastegebyr fra avfallsleverandøren.

For å unngå hastegebyr lønner det seg å legge en god avfallsplan, både for bedriftens daglige drift og for andre prosjekter som vil produsere avfall.

 

Legg til rette for renovasjonsbilen

Etter at du har bestilt et oppdrag fra en avfallsleverandør, er neste steg å legge til rette for at renovasjonsbilen kommer frem. Noen bedrifter holder til på et sted som er enkelt å komme frem til, mens andre bedrifter ligger vanskeligere til. En byggeplass er et eksempel på en lokasjon som har utfordrende fremkommelighet, og som ofte har en god del hindringer som byggematerialer, stillaser og avsperringer.

Andre vanlige hindringer kan være:

  • Porter

  • Lyktestolper

  • Parkerte biler / sykler

  • Manglende snøbrøyting og strøing

Ved å legge til rette for renovasjonsbilen kan du unngå at sjåføren møter på unødvendige hindringer. I mange tilfeller kan hindringer føre til at sjåføren bruker lengre tid på oppdraget enn planlagt, eller at han ikke kommer frem til kunden i det hele tatt. Dette vil igjen kunne føre til bomtur for sjåføren og unødvendige tilleggsgebyr for kunden.

 

Riktig sortering og tillatt fyllingsgrad

Når du skal bestille avfallsbeholder, må du sjekke hva som er maksimalt tillatt fyllingsgrad. Overfylte avfallsbeholdere som overskrider tillatt fyllingsgrad, vil ofte føre til ekstra transportkostnader. En overfylt avfallssekk kan f. eks. føre til at sjåføren ikke får med seg avfallssekken – som igjen fører til merarbeid for deg, og bomtur for sjåføren.

Det er også viktig å sortere avfallet ditt riktig for å unngå sorteringstillegg. Feilsortering kan koste deg dyrt, og er enkelt å unngå.

Under ser du noen eksempler på typiske tilfeller av feilsortering:  

  • Urene fraksjoner i papp/papir-beholderen

  • Urene fraksjoner i plastbeholderen

  • Gips/isolasjon blandet med treverk

  • EE-avfall / farlig avfall i restavfall

Slike avvik kan resultere i at renovasjonsbilen som er bestilt til oppdraget, ikke får med seg avfallet, og at en ny bil som f. eks. har restavfall på sin rute, må komme og tømme beholderen. Da får man bomtur på den første bilen, og ekstra gebyrer fra leverandøren.

En annen konsekvens kan være at den urene fraksjonen blir omklassifisert. For eksempel kan treverk som inneholder mye gips, bli omklassifisert til restavfall, som det koster mer å bli kvitt. Inneholder fraksjonen mye EE-avfall eller farlig avfall, kan det bli svært kostbart.

Les også: Dette bør du vite om avfallshåndtering

Fast pris vs. ikke fast pris på transport

Noen avfallsleverandører har en fast pris på transporten, mens andre opererer med tilpasset pris per oppdrag. En fast pris inkluderer som regel et bestemt antall leiedøgn og en begrenset mengde avfall (antall kilo), og det kan være lurt å sjekke hvilke ekstrakostnader som påløper dersom dette overskrides. Andre kostnader som ofte blir regnet som tilleggskostnader, er bompenger, og bro- og fergekostnader.

Når du skal velge avfallsleverandør, kan det derfor være lurt å sjekke hva som inngår i den faste prisen, og hva som kan tilkomme av tilleggskostnader.

Les også: Unngå skjulte kostnader ved avfallshåndtering

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next