Avfall og transport - Slik unngår du ekstra kostnader

Del dette innlegget
Avfall og transport - Slik unngår du ekstra kostnader
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Visste du at transport ofte er en vanlig årsak til ekstrakostnader ved avfallshåndtering? Innsamlingsbiler dekker årlig et høyt antall kilometer for å frakte avfall fra store og små bedrifter til nærmeste avfallsanlegg.

I et land med dype daler, høye fjelloverganger og værharde fjorder, og med byer og landeveier med trange gater og veier, møter sjåførene ofte på utfordringer som kan påvirke kostnadssummen på sluttfakturaen. Det er heldigvis en rekke ting du kan gjøre for å unngå ekstrakostnader tilknyttet transportoppdragene.

 

Les også: Dette påvirker prisen for avfallshåndtering

 

Planlegg henting av avfall i god tid

Mange kan nok kjenne seg igjen i at det kan være vanskelig å planlegge avhenting av avfall. Ofte ønsker bedrifter å kvitte seg med avfallet raskest mulig etter at det oppstår, men samtidig mangler en god plan for når og hvordan avfallet skal hentes.

Eksempelvis vil oppussingsprosjekter ofte innebære store mengder avfall som må håndteres etter gjeldende bestemmelser. Dersom du ikke har planlagt hvem som skal håndtere avfallet, og når, kan dette medføre ekstrakostnader for hasteoppdrag fra avfallsleverandøren.

For å unngå slike ekstrakostnader lønner det seg å være tidlig ute med å planlegge avfallshåndteringen, både for bedriftens daglige drift og for andre prosjekter hvor det oppstår avfall.

 

Les også: Hva sier avfallsforskriftens kap.11?

 

Legg til rette for innsamlingsbilen

Når du har bestilt et oppdrag fra en avfallsleverandør, må du legge til rette for at innsamlingsbilen kommer frem. Noen bedrifter holder til på et sted som er enkelt å komme frem til, mens andre bedrifter ligger vanskeligere til. En byggeplass er et eksempel på en lokasjon som ofte har utfordrende fremkommelighet, og som kan ha hindringer i form av byggematerialer, stillaser og avsperringer.

Andre vanlige hindringer kan være:
• Porter
• Lyktestolper
• Parkerte biler / sykler
• Manglende snøbrøyting og strøing


Ved å legge til rette for innsamlingsbilen kan du unngå at sjåføren møter på unødvendige hindringer. I mange tilfeller kan hindringer føre til at sjåføren bruker lengre tid på oppdraget enn planlagt, og dermed tilkommer gebyr for ventetid, eller at det ikke er mulig å få utført avfallshentingen i det hele tatt. Dette vil igjen kunne føre til en bomtur og unødvendige ekstrakostnader for kunden.

 

Riktig sortering og tillatt fyllingsgrad

Når du skal bestille oppsamlingsutstyr, må du sjekke hva som er maksimalt tillatt fyllingsgrad. Overfylt oppsamlingsutstyr vil ofte føre til ekstra kostnader. Eksempelvis kan en overfylt avfallssekk føre til at sjåføren ikke får med seg avfallssekken – noe som fører til merarbeid for deg som kunde, og en bomtur for sjåføren.


Det er også viktig å sortere avfallet riktig for å unngå sorteringstillegg og avviksgebyrer. Feilsortering kan koste deg dyrt, så gjør deg godt kjent med hvordan avfallet skal sorteres.


Under ser du noen eksempler på typiske tilfeller av feilsortering:

EE-avfall og farlig avfall (F. eks. spraybokser eller batterier) i restavfall
• Tilgriset papp eller feil avfall i pappavfallet
• Tilgriset plast eller feil avfall i plastavfallet
Gips og isolasjon blandet med treverk

Slike avvik kan resultere i at innsamlingsbilen som er bestilt til oppdraget ikke kan ta med seg avfallet som planlagt, og at det må bestilles et nytt transportoppdrag hvor en annen innsamlingsbil henter avfallet. Da blir man fakturert for bomtur på den første bilen, og ofte tilkommer ekstra gebyrer fra leverandøren.

En annen konsekvens kan være at urene fraksjoner blir omklassifisert. For eksempel kan fuktig og tilgriset pappavfall bli omklassifisert til restavfall, som er en vesentlig dyrere fraksjon.
Hvis avfallet inneholder mye EE-avfall eller farlig avfall, kan det bli svært kostbart.

Les også: Dette er de vanligste plasttypene

 

Fast pris vs. ikke fast pris på transport

Noen avfallsleverandører har en fast pris på transporten, mens andre opererer med tilpasset pris per oppdrag. En fast pris inkluderer som regel et bestemt antall leiedøgn og en begrenset mengde avfall (antall kilo), og det kan være lurt å sjekke hvilke ekstrakostnader som påløper dersom dette overskrides. Andre kostnader som ofte blir regnet som tilleggskostnader, er bompenger, og bro- og fergekostnader.

Når du skal velge avfallsleverandør, kan det derfor være lurt å sjekke hva som inngår i den faste prisen, og hva som kan tilkomme av tilleggskostnader.

Del dette innlegget
New call-to-action