Tjenester

Som en del av vårt konsept tilbyr vi rådgivning innenfor alle typer avfallsspørsmål. Gjennom enn befaring på anlegget eller i bedriften kan vi skreddersy løsninger til hvordan avfallet bør håndteres og hvor utstyret for oppsamling bør plasseres.

Vi kan også bistå med vår kompetanse i utarbeidelse av avfallsplaner, valg av riktige returordninger og brukervennlige rapporter som oppfyller alle krav i Byggeteknisk forskrift.

.

Rådgivning

Vi bistår med vår kompetanse i utarbeidelse av avfallsplaner, valg av riktige returordninger og brukervennlige rapporter.

Avfallsplanlegging

Avfallsplanlegging

Vi hjelper deg med avfallsplanlegging etter ditt behov.

Miljøsanering

Miljøsanering

Vi har stor kompetanse om byggavfall og deler gjerne vår kompetanse med kundene.

Farlig-avfall

Deklarering

Franzefoss er behjelpelig med e-deklarering av farlig avfall.

Containerutleie

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres – fra det oppstår til det gjenvinnes. Vi har containere for alle formål.

Privat Bedrift
Åpen liftcontainer 2019