Gjenvinning

Franzefoss håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg, anlegg og offshore. Vi tar oss av hele prosessen fra innsamling og sortering til gjenvinning, bearbeiding, resirkulering og deponering av produkter, restprodukter og avfall.

Vårt mål er å omforme mest mulig av avfallet til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig og god måte.

Avfallshåndtering

Vi finner den beste løsningen for ditt behov.

Kildesortering

Riktig kildesortering bidrar til at ressursene i avfallet kan gjenvinnes til nye materialer og energi.

Sorteringsguider

Finn ut hvordan du kan øke sorteringsgraden og spare kostnader

Suge- og spyletjenester

Vi spyler tette rør og tømmer septik, olje, fett og sandfang.

Offshore / skip

Vi renser vann, slop, mud og kaks fra oljevirksomheten.