Slik håndterer bedriften din brukte batterier

Del dette innlegget
Slik håndterer bedriften din brukte batterier
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Brukte batterier kan utgjøre en betydelig risiko for både forurensning og brann. Mange batterier inneholder miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium. Noen batterier kan også lekke etsende batterisyre. 

Dersom slike batterier kastes feil og giftstoffene slippes ut, enten på arbeidsplassen eller på vei til avfallsanlegget, kan de gjøre stor skade på mennesker og miljøet. 

Enkelte batterier inneholder alle bestanddelene som trengs for å opprettholde en brann. For eksempel regnes selvantenning av litiumbatterier i avfall for å være en av hovedårsakene til de mange brannene som oppstår på norske avfallsanlegg.

For å redusere risikoen for brann og skader på natur og miljø, må bedrifter ha en sikker løsning for oppbevaring og sortering av alle typer brukte batterier. 

I dette innlegget får du gode råd om hvordan du sørger for at brukte batterier blir håndtert riktig i bedriften din.


Hva er hovedgruppene av batterier?

Det finnes tre hovedgrupper av batterier:

1. Småbatterier: Husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende. AA, AAA, C, D, 9V, mm. Denne batteritypen klassifiseres ikke som farlig avfall, men dere skal likevel sortere og levere slike batterier separat.


2. Litiumbatterier oppladbare: Dette er batterier fra mobiltelefoner, PC-er, kameraer, elsykler, elbiler, verktøy og annet elektrisk utstyr. De er merket ‘Li’ eller ‘Li-ion’.


3. Bly- og industribatteri (blyakkumulatorer): Blybatterier blir hovedsakelig brukt som startbatteri for biler, motorsykler, traktorer, trucker, osv. De er som regel svært tunge og er vanligvis merket ‘Pb’. Blybatterier inngår i returordning, og du får refusjon når de leveres inn.

Les også: Nye sorteringskrav 2023

 

Slik håndterer du batterier riktig i bedriften

Brukte batterier skal aldri skal kastes i restavfallet. Batterier som feilaktig kastes i restavfallet, utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg.

Du bør samle brukte batterier i kasser, på fat eller på pall. Det er lurt å ha tette beholdere som er merket for formålet – dette gjør det enklere å sortere batteriene og tryggere å oppbevare dem.

Husk at det alltid er noe restenergi igjen i brukte batterier. Teip derfor over polene – spesielt på 9V-batterier (der ligger pluss- og minus-forsiden av hverandre) og litium- og knappcellebatterier – og oppbevar dem i en brannsikker beholder. På denne måten reduserer du risikoen for at batteriene kortslutter dersom de kommer i kontakt med hverandre eller med metaller. En gnist er nok til å starte en brann.

  • Batterier som lagres i fat, skal ikke veie mer enn 500 gram.
  • Batterier bør leveres i fat med størrelse på 60 eller 100 liter. Dersom fatene er større enn dette, blir det vanskelig å håndtere dem.
  • Skal du kaste elektriske og elektroniske produkter som går på batteri, må batterier være i produktet, eller fjernes og sorteres i egen beholder for batteri. 
  • Har bedriften din skadde batterier, må dere sørge for at disse blir oppbevart og fraktet i tett, merket emballasje, slik at de ikke lekker syre.
  • Unngå å samle opp store mengder batterier, men lever dem jevnlig til nærbutikken eller til en gjenvinningsstasjon. Miljøstasjoner og gjenvinningsanlegg tar imot alle gamle batterier på en trygg måte.

Les også: Våren er høysesong for fulle sandfang
 

Oppladbare litiumbatterier

Litiumbatterier som er oppladbare, må sorteres som egen fraksjon og ikke blandes med andre typer batterier, på grunn av stor brann- og eksplosjonsfare.

Dersom dere oppbevarer brukte litiumbaserte batterier, anbefaler vi at dere strør vermikulitt mellom lagene av batterier, for å hindre branntilløp. Vermikulitt er et støtdempende og brannhemmende mineral. 


Bedriften må deklarere batterier

Batterier regnes som farlig avfall og skal derfor alltid deklareres. Litiumbatterier regnes som farlig gods.

Deklarasjonen fungerer som dokumentasjon på at batteriene har blitt korrekt håndtert. Dersom myndighetene foretar en tilsynsrunde, kan det være at dere må fremvise deklarasjonen. 

På nettsiden vår finner du en nærmere oversikt over miljøskadelige batterier, og dessuten informasjon om deklarering av farlig avfall.

 

Les også: Last ned video for avfallsdeklarering


Hvor kan bedriften levere batterier?

Har dere småbatterier (husholdningsbatterier), kan dere levere disse hos innsamlere. Større batterier skal derimot leveres som farlig avfall på godkjent mottak. 

For å være sikker på at de brukte batteriene håndteres effektivt og sikkert, er det lurt å inngå en avtale om henting med avfallsaktøren dere bruker.

Bedrifter kan levere inntil 1000 kilo farlig avfall på godkjent mottak, mot betaling. 


Riktig håndtering av batterier i bedriften – kort oppsummert

Absolutt alle batterier, uansett type, skal leveres til en batteriforhandler eller et godkjent mottak når de er brukt opp eller ødelagte.

Bedriften din er ansvarlig for å sikre sporbarhet på det farlige avfallet dere produserer, og sørge for at dette ikke kommer på avveie. Dette gjelder også batterier.

  • Unngå å samle opp for store mengder batterier
  • Sørg for regelmessig levering til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket
  • Du kan levere dine brukte batterier der du kjøper nye
  • Sørg for gode innsamlingsmuligheter i bedriften, slik at brukte batterier blir hentet jevnligØnsker du å få vite mer om hva slags løsning bedriften din bør ha for korrekt og sikker håndtering av brukte batterier? Ta kontakt med oss! 

 

Kontakt Franzefoss Gjenvinning

Del dette innlegget